+420 565 495 434

Ochrana osobních údajů e-shop.

 1. Společnost I.S.POL - izolace s.r.o., se sídlem: Kurta Konráda 2445/7, Libeň,
  190 00  Praha 9,
  IČ: 04632222, DIČ: CZ04632222 (dále jen „Správce“), zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje klientů e-shopu:
 1. Jméno a příjmení
 2. E-mailovou adresu
 3. Telefonní číslo
 4. Adresu
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení a odbavení objednávek a další plnění vyplývající ze smlouvy (kupní smlouva). Toto zpracování je zákonným zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Správce zpracovává tyto údaje za účelem evidence a plnění předmětu smlouvy, koupi zboží, případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
 2. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro případ kontrol, prováděných specializovanými kontrolními orgány ve smyslu speciálních zákonů.
 3. Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informačních společností, pokud jej kupující neodmítne a to jakýmkoliv způsobem – např. zasláním e-mailu, proklikem na odkaz v obchodním sdělení apod.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů (zaměstnancem správce).
 5. Osobní údaje nejsou dále nikomu poskytovány, ani nejsou předávány do třetích zemí.
 6. Správce nemá osobu pověřence, správce je možné kontaktovat na e-mailu: info@stavebni-systemy.cz nebo telefonu +420 775 956 463.
 7. Ve smyslu Nařízení máte právo:
 1. Zrušit kdykoli zasílání obchodních sdělení
 2. Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 3. Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 4. Vyžadovat přístup ke svým údajům, vyžadovat jejich aktualizaci nebo opravu, popř. požadovat omezení zpracování
 5. Požadovat výmaz svých osobních údajů, v případě, že není nutná archivace údajů ve smyslu právních předpisů
 6. Na přenositelnost údajů
 7. Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 8. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 9. Na soudní ochranu.